השינויים במיסוי מקרקעין בעקבות חוק ההסדרים מרצה: אלכסנדר שפירא, עו"ד (רו"ח)

ביום 31.5.2023 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים").

חוק ההסדרים כולל שורה ארוכה של תיקונים דרמטיים בחוק מיסוי מקרקעין ובפקודת מס הכנסה, תוך שתיקונים אלה, הכפופים למועדי תחולה מִשתנים, מהווים מהפכה של ממש במיסוי מקרקעין ודורשים היערכות מושׂכלת על-מנת למקסם את הטבות המס והפטוֹרים השונים מחד, והימנעות מתאונות מס יקרות, מאידך.

בתיקונים אלה, כמו גם בהשלכותיהם של פסקי-דין חשובים שהתקבלו בעת האחרונה בנושא מיסוי מקרקעין, דנו בהרצאה מיוחדת ומקיפה במיוחד שקיימנו ביום 27.6.2023. ההרצאה לוּותה במצגת מפורטת (למעלה מ-200 שקופיות!) הכוללת דוגמאות מספריות, שרטוטים, טבלאות והוראות החקיקה הרלבנטיות.

בעקבות פניות רבות שקיבלנו בנושא, ניתן כעת לרכוש את ההקלטה והמצגת של הוובינר.

נושאי הוובינר: לרכישה

 • השינויים במס רכישה מס הרכישה ברכישת דירת מגורים
  קיצור תקופת הגרייס במכירת דירה חלופית
  רכישת דירת מעטפת – הדין עד לחוק ההסדרים ובעקבותיו

 • מיסוי השכרת דירות מגורים – מורה נבוכים המסלולים השונים לרבות ניכוי הוצאות ופחת, פטוֹרים וקיזוז הפסדים
  ההוראה החדשה לגבי ניכוי דמי שכירות של דירת מגורים בידי מי שמשכיר דירה שבבעלותו
  סעיף 17(12) לפקודה VS סעיף 122(ו) החדש
  פטוֹרים נוספים לקשישים
  בחירה/שילוב בין ההוראות השונות וההשפעה על מס השבח במכירת הדירה בעתיד

 • מס שבח מופחת במכירת קרקע לבניית דירות מגורים הוראת השעה משנת 2011 ומשנת 2015
  הוראת השעה החדשה

 • החישוב הליניארי המוטב – הדין הקיים והשינוי בחוק ההסדרים החישוב הליניארי המוטב – הסבר ודוגמאות מספריות
  זהירות – דירה שהתקבלה בפירוק
  תכנון המס בבנייה ומכירה של דירות על קרקע ישנה
  השינויים בחישוב הליניארי המוטב בעקבות חוק ההסדרים

 • הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים – סוגיות מיוחדות דגשים לגבי הפטוֹר ממס שבח במכירת דירה יחידה
  דירות יוקרה, תושבי-חוץ, מתנות
  סייג לפטוֹר ממס שבח במכירת הספיחים
  קיצור תקופת הגרייס במכירת דירה חלופית
  מתנות – זהירות!

 • השינויים במיסוי התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38) כללי המיסוי החדשים לגבי יזם ממשיך (מכירת פרוייקט התחדשות עירונית)
  שינויים בהטבות המס לקשישים והרחבת הזכות לסיעודיים
  הוראות חדשות לגבי מתנה
  תמורה כספית בפינוי בינוי / תמ"א 38/2
  הארכת תוקף הקלוֹת המס לתמ"א 38
  פטוֹר ממס לשתי דירות בתמ"א 38/2
  אזור פריפריאלי ודיור ציבורי בתמ"א 38/2
  שלילת ההטבה לשותפים בדירה
  מכירת דירה חליפית לדירה שלא שימשה למגורים
  הרחבת תחולת מע"מ בשיעור אפס

הרצאת חובה לעורכי דין העוסקים בנדל"ן, רואי חשבון ויועצי מס, שמאי מקרקעין, בעלי דירות וקרקעות, יזמים וקבלנים

עלות: 300 ₪ בצירוף מע"מ בלבד.

לפרטים נוספים:

לרכישה