השינויים במיסוי מקרקעין בעקבות חוק ההסדרים מרצה: אלכסנדר שפירא, עו"ד (רו"ח)

 • יום שלישי
 • 27.6.2023
 • 19:30 - 16:00

ביום 31.5.2023 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים").

חוק ההסדרים כולל שורה ארוכה של תיקונים דרמטיים בחוק מיסוי מקרקעין ובפקודת מס הכנסה, תוך שתיקונים אלה, הכפופים למועדי תחולה מִשתנים, מהווים מהפכה של ממש במיסוי מקרקעין ודורשים היערכות מושׂכלת על-מנת למקסם את הטבות המס והפטוֹרים השונים מחד, והימנעות מתאונות מס יקרות, מאידך.

בתיקונים אלה, כמו גם בהשלכותיהם של פסקי-דין חשובים שהתקבלו בעת האחרונה בנושא מיסוי מקרקעין, נדוּן בהרצאה מיוחדת ומקיפה במיוחד שתלוּוה במצגת מפורטת (למעלה מ-200 שקופיות!) הכוללת דוגמאות מספריות, שרטוטים, טבלאות והוראות החקיקה הרלבנטיות.
המצגת, כמו גם קישור לצפייה חוזרת בהרצאה, יישלחו למשתתפים.

לוח זמנים: הירשמו עכשיו

 • דברי פתיחה חוק ההסדרים ופסקי-הדין החשובים שניתנו לאחרונה בנושא מיסוי מקרקעין

 • השינויים במס רכישה קיצור תקופת הגרייס במכירת דירה חלופית
  רכישת דירת מעטפת – הדין עד לחוק ההסדרים ובעקבותיו

 • מיסוי השכרת דירות מגורים – מורה נבוכים המסלולים השונים לרבות ניכוי הוצאות ופחת, פטוֹרים וקיזוז הפסדים
  ההוראה החדשה לגבי ניכוי דמי שכירות של דירת מגורים בידי מי שמשכיר דירה שבבעלותו
  סעיף 17(12) לפקודה VS סעיף 122(ו) החדש
  בחירה/שילוב בין ההוראות השונות וההשפעה על מס השבח במכירת הדירה בעתיד

 • מס שבח מופחת במכירת קרקע לבניית דירות מגורים הוראת השעה משנת 2011 ומשנת 2015
  הוראת השעה החדשה

 • החישוב הליניארי המוטב – הדין הקיים והשינוי בחוק ההסדרים החישוב הליניארי המוטב – הסבר ודוגמאות מספריות
  זהירות – דירה שהתקבלה בפירוק
  תכנון המס בבנייה ומכירה של דירות על קרקע ישנה
  השינויים בחישוב הליניארי המוטב בעקבות חוק ההסדרים

 • הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים – סוגיות מיוחדות דגשים לגבי הפטוֹר ממס שבח במכירת דירה יחידה
  דירות יוקרה, תושבי-חוץ, מתנות
  קיצור תקופת הגרייס במכירת דירה חלופית

 • השינויים במיסוי התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38) פטוֹר ליותר מדירה אחת וצמצום הפטוֹר למספר בעלים בדירה
  שינויים בהטבות המס לקשישים והרחבת הזכות לסיעודיים
  הגבלת הפטוֹר לתמורה כספית
  הוראות חדשות לגבי מתנה
  הרחבת תחולת מע"מ בשיעור אפס
  כללי המיסוי החדשים לגבי יזם ממשיך (מכירת פרוייקט התחדשות עירונית)

 • שאלות ותשובות

הרצאת חובה לעורכי דין העוסקים בנדל"ן, רואי חשבון ויועצי מס, שמאי מקרקעין, בעלי דירות וקרקעות, יזמים וקבלנים

עלות: 300 ₪ בצירוף מע"מ בלבד.

לפרטים נוספים:

הירשמו עכשיו